شهرستان ایجرود یکی از شهرستانهای استان زنجان به مرکزیت زرین‌آباد است.

اهالی شهرستان ایجرود به زبان ترکی صحبت می‌کنند. در چند روستا از بخش حلب به زبانی معروف به خوئین دیلی صحبت می شود.

نمایش بیشتر
  • اطلاعات مردم شناسی

  • جمعیت : حدود ۳۸،۴۱۶ نفر