• جنگ پرتقال ها
  • جنگ پرتقال ها
  • جنگ پرتقال ها
  • جنگ پرتقال ها

جنگ پرتقال ها

  (battle of oranges festival)   

نوشتن نظر


جشنواره جنگ پرتقالها هر ساله در تاریخ 2 مارس (12 اسفند) تا 4 مارس (14 اسفند) در شهر ایورا (Ivrea) در شمال ایتالیا برگزار می شود.

در این فستیوال که حدود 250000 کیلوگرم پرتقال استفاده می شود شرکت کنندگان در جنگ، با صدای طبل در محل مقرر جمع شده و آماده آغاز نبرد می شوند. سپس ویولتا، ملکه ی جشن با کالسکه ی خاص خود از میان جمعیت گذشته و با عبور وی، جنگ آغاز می شود.

ریشه این جشنواره به قرن 13ام میلادی بر می گردد که مارکوس کبیر قصد تعرض به تمام دختران مجرد شهر را می کند و با مقاومت یک دختر آسیابان مواجه می شود.

در این درگیری سر حاکم ظالم از تنش جدا می شود و شهر از ظلم و استبداد نجات پیدا می کند و در واقع این جشنواره یادآور داستان افسانه ای مقاومت مردم این شهر در برابر ظالمان است.

نمایش بیشتر