• کاروانسرای سنگی زنجان
  • کاروانسرای سنگی زنجان
  • کاروانسرای سنگی زنجان
  • کاروانسرای سنگی زنجان
  • کاروانسرای سنگی زنجان

کاروانسرای سنگی زنجان

  جاده کمربندی زنجان به میانه، روبه‌روی ایستگاه راه آهن
  024-33363150

نوشتن نظر


کاروانسرای سنگی زنجان یکی دیگر از کاروانسراهای دوره صفویه است اما برخلاف بیشتر کاروانسراهای این دوره که از آجر ساخته شده اند، با استفاده از سنگ بنا شده و البته در قسمت‌هایی از آن نیز آجر مورد استفاده قرار گرفته است.

کاروانسرای سنگی در جاده کمربندی زنجان به میانه، روبه‌روی ایستگاه راه آهن واقع شده و از آنجا که در سالیان اخیر به سفره خانه سنتی تبدیل شده است، همواره عده زیادی از زنجانی ها و مسافران و گردشگران در آن حضور دارند.

بنابراین اگر به زنجان رفته اید یا از آن حوالی عبور می کنید، می توانید برنامه خود را طوری تنظیم کنید که ضمن بازدید از کاروانسرا بتوانید غذای خودتان را نیز در یک فضای تاریخی صرف کنید.

نمایش بیشتر