جاده تاریخی دزپارت به پنهان ترین جاده کوههای ایران معروف است. پیشینه جاده دزپارت که به صورت سنگ فرش با دیواره های صخره ای حفاظتی می باشد به دوره ی هخامنشی برمی گردد که جنوب(خوزستان و … ) را به فلات مرکزی کشور(اصفهان و … ) متصل می نموده است.

دزپارت که به نام های نردبانی،پلکانی، سلطانی، اتابکی، لینچ، بختیاری و جاده ابریشم کوچک نیز شهرت دارد، جاده ای پلکانی است که هنر معمای و جاده سازی ایرانیان را در سخت گذرترین تنگه ها و دره ها به رخ جهانیان می کشد و به رغم گذر از مناطق کوهستانی، برفگیر و سنگلاخی، از دیرباز مورد استفاده کاروانیان قرار می گرفته و در طول مسیر دارای جان پناه های گوناگون بوده که کاوانسرای شلیل یکی از معروفترین آنها می باشد.

این جاده با نام جاده ابریشم کوچک در عصر باستان، دوران مختلف تاریخی و حتی از دوران معاصر فلات مرکزی ایران و زاگرس کاربردهای مختلفی مثل کاربرد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی داشته.

شرکت لینچ انگلستان در دوره قاجار از این جاده برای عبور و مرور و انتقال کالا از جنوب به مرکز ایران استفاده می کرد و تو بسیاری از دوران های تاریخی از دزپات به عنوان ایل راه و برای کوچ ایل و قبایل مختلف ایران زمین از جمله قوم بختیاری و لر استفاده می شده است.

نمایش بیشتر
مکانهای پیشنهادی
جاذبه طبیعت گردی
مکانهای مشابه