• مسجد جامع اصفهان
  • مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

  (Jameh Mosque of Isfahan)   
  میدان قیام، خیابان علامه مجلسی

نوشتن نظر


مسجد جامع اصفهان متعلق به قرن دوم هجری بوده و در خیابان علامه مجلسی اصفهان قرار دارد. ابعاد این مسجد 140 متر در 170 متر بوده و جزو مساجد 4 ایوانی می باشد.

به طورکلی بنای کنونی مسجد جامع اصفهان شامل بخشهای زیر می باشد:

* شبستان مسجد که بر ستون های مدور استوار است که با گچبری های بسیار زیبا تزئین شده است. این قسمت مربوط به عصر دیلمیان است.

* گنبد و چهل ستون های اطراف آن که در ایوان جنوبی مسجد واقع شده و در فاصله سال های ۴۶۵ تا ۴۸۵ هجری قمری بنا شده است.

* ایوان معروف به "صفه صاحب" که در دوران سلجوقی ساخته شده و تزئینات آن مربوط به عصر قراقویونلو و صفوی است. در این قسمت کتیبه هائی از دوران های مختلف از جمله صفویان به چشم می خورد.

* ایوان غربی معروف به "صفه استاد" که در عصر سلجوقی بنا شده و در دوره صفویان با کاشیکاری تزئین شده است. در این صفه علاوه بر خطوط ثلث و نستعلیق که به تاریخ ۱۱۱۲ هجری قمری و در زمان سلطنت شاه سلطان حسین کتابت شده عباراتی به خط بنائی بسیار زیبا و با امضاء محمد امین اصفهانی نوشته شده است.

* رو به روی این ایوان، "صفه شاگرد" قرار دارد که در عصر سلجوقی بنا شده و در قرن هشتم و یازدهم هجری قمری در دوران حکومت ایلخانان و صفویه تزئیناتی به آن اضافه شده است.

* در شمال ایوان استاد شبستان کوچکی قرار دارد که زیباترین محراب گچبری مسجد را در بر دارد. این شبستان که به مسجد الجایتو نیز معروف است دارای محرابی است که به مثابه گوهری تابناک از هنر ایرانی در جهان از شهرتی عظیم برخوردار است. زیباترین منبر منبت کاری موجود در مسجد جمعه اصفهان نیز در این مسجد قرار دارد.

به طور کلی به همان اندازه که میدان نقش جهان و عمارات تاریخی اطراف آن یاد آورد معماری و هنر دوران صفوی است مسجد جمعه و محلات پیرامون آن افسانه زندگی در عهد سلجوقیان و روزگار پیش از آن را بیان می دارد.

نمایش بیشتر
  • امکانات

  • جای پارک  رستوران  فروشگاه 
مکانهای پیشنهادی
رستوران
موزه
جاذبه گردشگری
جاذبه تفریحی
جاذبه طبیعت گردی
جاذبه مذهبی
بازار
غذای محلی
سوغاتی
هتل ها
هتل های آپارتمانی
هتل های سنتی
اقامتگاه های بوم گردی