• سر در عالی قاپو

سر در عالی قاپو

  قزوین ، خیابان سپه (شهدا)

نوشتن نظر


سر در عالی قاپو در نخستین خیابان ایران

قزوین همچنان که مثل اصفهان کاخ چهلستون دارد ، عالی قاپو نیز دارد.

البته نه کاخ عالی قاپو بلکه سر در عالی قاپو. این بنا یکی از هفت ورودی ارگ سلطنتی صفویان وتنها دروازه ای بود که توانست از حوادث تلخ روزگار جان سالم به در ببرد.

راستش را بخواهید ، خود سر در ، معماری آنچنان عجیب و غریب و مسحور کننده ای ندارد اما در عوض کتیبه زیبایی دارد که به خط علی رضا عباسی که اهمیت آن را نه دو چندان ، بلکه صد چندان می کند ؛ البته به شرطی که علی رضا عباسی را بشناسید! او بزرگ ترین خوشنویس و کتیبه نویس عصر صفویه بود که شاهکار هایش را می توان در مسجد امام اصفهان ، مسجد شیخ لطف الله و روی ساق گنبد امام رضا (ع) دید.

بنابر این داشتن کتیبه ای به خط او ، افتخاری است که خیلی از بناهای تاریخی از داشتنش محرومند .

سر در عالی قاپو در قدیمی ترین خیابان ایران ، یعنی خیابان سپه (شهدا) قرار دارد . این خیابان قبل از خیابان چهار باغ عباسی اصفهان ساخته شده و به نوعی الگوی  آن بوده است.


نمایش بیشتر