• دروازه درب کوشک

دروازه درب کوشک

  (Darb- e Koushk)   
  قزوین ،انتهای خیابان آزادی (نادری جنوبی)

نوشتن نظر


درکوشک و دروازه تهران ؛ آخرین بقایایی حصارقزوین

 در دوره های مختلف تاریخی  قزوین مثل اکثر شهرهای کهن ایران برج و بارو و دروازه داشته که از آن میان تنها  دو دروازه  باقی مانده است .

یکی دروازه تهران در جنوب شهر و در کنار میدان تهران قدیم است که باز یکی از نماد های شهر قزوین به شمار می رود و دیگری دروازه در کوشک که به سمت الموت و شکار گاه های شمال قزوین باز می شده و در انتها ی خیابان آزادی (نادری) جای دارد.

هر دوی این دروازه ها متعلق به دوره قاجار هستند و دروازه تهران همچنان که معروف تر و زیبا تر است .


نمایش بیشتر