• جشنواره بهار
  • جشنواره بهار

جشنواره بهار

  (Spring Festival)   

نوشتن نظر


مردم ایروان فرا رسیدن بهار را با جشن‌های مختلفی جشن می‌گیرند؛ فستیوال حباب‌ها و رنگ‌ها یکی از مراسم‌  مخصوص این جشن است.
مردم شهر در جشن بهار با لباس‌های رنگارنگ تغییر فصل را جشن می‌گیرند و هزاران حباب در هوا به پرواز در می‌آید .


نمایش بیشتر