• بام هزار پیچ
  • بام هزار پیچ

بام هزار پیچ

نوشتن نظر


تپه هزار پیچ یکی از بلند ی های اطراف گرگان است. این تپه که از نامش پیداست جاده ای دارد پر از پیچ و خم و بسیار زیبا و سر سبز ؛ هر چه از این جاده بالاتر بروید در ارتفاع بالاتری از سطح شهر قرار گرفته وهوایی مطبوع تر و طبیعتی بکرتر را مشاهده خواهید کرد .

پوشش گیاهی هزار پیچ بیشتر از درخت ها و درخچه های سرو است به گونه ای که انبوهی از سرسبزی را در این منطقه به وجود آورده است . از هزار پیچ می توان به عنوان بام گرگان نیز یاد کرد ؛ زیرا از فراز آن چشم انداز زیبایی از شهر گرگان و روستاهای آن قابل مشاهده است.


نمایش بیشتر