• موزه باستان شناسی
  • موزه باستان شناسی

موزه باستان شناسی

  گرگان،خیابان شهداء،جنب امامزاده عبدالله

نوشتن نظر


این موزه در آغاز در سال 1355 به عنوان موزه سنگ قبر افتتاح شد و در بهمن ماه سال 1367 با افزودن اشیاء باستان شناسی به صورت ((موزه باستان شناسی)) در آمد.

در این موزه تاریخ وتمدن مردم دشت گرگان از هزاران سال پیش تا کنون ، در معرض بازدید علاقه مندان قرار گرفته است . این موزه در کنار امامزاده عبدالله و قبرستان گرگان قرار گرفته است.


نمایش بیشتر