• آذین
  • آذین
  • آذین

آذین

  (Azin)   
  گرگان ، جاده تهران - گرگان ، ورودی شهر ، هتل بین المللی آذین گرگان
  01714423004

نوشتن نظر


هتل چهار ستاره بین المللی آذین واقع در استان سرسبز گلستان و در شهرستان زیبای گرگان و در مسیر جاده تهران گرگان و مدخل ورودی شهر قرار دارد.
 با چشم اندازی بسیار زیبا از شهر گرگان و کوهها ، جنگل و دشت زیبای ترکمن قرار دارد.

این هتل از شمال به دشت زیبای ترکمن و از جنوب به کوهها و جنگل سرسبز گلستان و از غرب به دشت زیبای ترکمن و جاده تهران گرگان و از شرق به شهر گرگان مشرف می باشد .

رستوران تابستانی در طبقه ششم به با چشم اندازی بسیار زیبا از شهر گرگان و کوهها ، جنگل و دشت زیبای ترکمن قرار دارد.


نمایش بیشتر