• مجموعه بافت تاریخی دهدشت
  • مجموعه بافت تاریخی دهدشت
  • مجموعه بافت تاریخی دهدشت

مجموعه بافت تاریخی دهدشت

نوشتن نظر


این بافت در ضلع جنوبی شهر کنونی دهدشت به وسعت 34 الی 40 هکتار قرار گرفته است .

در سندی که عصر شاه عباس صفوی به جا مانده (1086 ه ق ) نام این شهر قریه الدشت بوده است که در زمان سلجوقیان به اوج رونق خود رسیده است.

با توجه موقعیت جغرافیای و استراتژیکی آن و اینکه کوتاه ترین راه میان بنادر جنوبی و اصفهان مرکز صفویان می باشد ، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .

وجود راهای سنگفرش شده و پلهای متعدد و مرکزیت تجاری آن حکایت از این دارد که شاخه های فرعی جاده ابریشم از این شهر عبور می کرد .

شهر ی مذهبی و تجاری که در آمیختگی هنر و مذهب باعث خلق شاهکارهای شگفت انگیزی در آن شده است وجود هفت امامزاده ، دو مدرسه ، یک کاروانسرا ، چهار مسجد ، بازاری بزرگ و منازل مسکونی گواه بر این مطلب است.

مهجوریت بازار تاریخی جنوب تمدن کهن ایران زمین وارث معماری خاصی است که هر بخشی از آن پیشینه ی مدنیت و هنرمعماری این سرزمین را می رساند، ازاین روبافت قدیم شهر دهدشت بازگو کننده بخشی از این هنر کهن است.

نمایش بیشتر