• پل تاریخی پاتاوه
  • پل تاریخی پاتاوه

پل تاریخی پاتاوه

نوشتن نظر


این پل در بخش غربی پاتاوه بر روی رودخانه بشار و در حاشیه راه ارتباطی پاتاوه به مارگون واقع شده است.

با توجه به نوع و چگونگی ساخت و تزئینات به کار رفته در بنا به نظر می رسد این پل مربوط به آخرین دوره ی پر رونق  و پر جمعیت این منطقه قبل از دوران معاصر ، یعنی دوران حکومت صفویان در ایران می باشد.

از جمله ویژگی های معماری این پل نوع طاق های به کار رفته و تزئینات گوشه ساز در فضاای داخلی اتاق ها و آجر کاری در نمای بیرونی آن است.


نمایش بیشتر
مکانهای پیشنهادی
جاذبه گردشگری
جاذبه طبیعت گردی
هتل های آپارتمانی