• استودان

استودان

  (Astudan)   

نوشتن نظر


در شهرستان بهمئی به ویژه در منطقه تنگ ماغر، تنگ سروک ، روستای آب الوان ، گرمانشاد و مکانهای دیگر بالغ برچهل استودان شناسایی شده است. در زبان پهلوی Astudan مرکب از دو جزء است : استه به معنای استخوان و دان پسوند مکان است.

چون زرتشتیان معتقد بودند که چهار عنصر اصلی طبیعت (آب ، خاک ، آتش ، باد) مقدس هستند و از سوی دیگر جسم انسان (گوشت ، خون ، استخوان ) ناپاک هستند و انسان در گذر زندگی دچار آلودگی شده است .

بنابراین جسد انسان را بر روی بلندیها قرار داده تا لاشخوران گوشت آن را خورده و سپس استخوانها در معرض نور مستقیم آفتاب قرار داده تا اثر تابش نور که نماد پاکی و رستگاری است از آلودگی ها پاک شده و سپس آن روح انسان شایستگی جدا شدن از جسم را دارد پس استخوان ها جمع آوری کرده و درون استودانها که در درون سنگها از قبل درست کردند قرار می دادند .

بیشتر پژوهش ها در این زمینه توسط لئوترومتلمن صورت گرفته این سنت تدفین بیشتر در دوره اشکانی و به ویژه ساسانیان مرسوم بود.

نمایش بیشتر