• چهار طاقی خیر آباد
  • چهار طاقی خیر آباد

چهار طاقی خیر آباد

  (Char Taghi)   

نوشتن نظر


به فاصله ی 50 کیلومتری شمال غرب گچساران و در کنار جاده ی ارتباطی گچساران به دهدشت ، بنایی واقع شده که به چهار طاقی خیر آباد معروف می باشد . این چهار طاقی که در کنار رودخانه ی خیر آبادی (فرزوک باستان) واقع شده در سال 1371 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بنای مذکور ، در عصر ساسانی و در کنار جاده شاهی شوش به تخت جمشید با مصالح گچ و سنگ ساخته شده که پایه های آن با سنگ های چکش کاری شده و فضای زیر گنبد خانه با خطوط هندسی ساده ، تزئیین شده است.


نمایش بیشتر