• پل تاریخی پریم (پرین)
  • پل تاریخی پریم (پرین)

پل تاریخی پریم (پرین)

نوشتن نظر


حدود 8 کیلومتر ی شهر باشت و در قسمت شرق آن ، جنب روستای چم بلبل واقع گردیده است.

نقش این پل بزرگ در طول دوران مختلف زندگی بشر ، مسیری غیر قابل انکار برای عبور مرور بوده ، باقی مانده های پل از دوره ساسانی بر روی رودخانه ی همیشه جاری پریم در این مکان قرار دارد و هم اکنون به عنوان اثری دیدنی برای گردشگران داخلی و خارجی است.


نمایش بیشتر