• اطلاعات عمومی

  • پیش شماره تلفن : 066
  • جهت قبله : 19 درجه از غرب به سمت شمال
  • اطلاعات مردم شناسی

  • جمعیت : حدود 63000 نفر
  • اطلاعات جغرافیایی

  • مساحت : 7/228 کیلومتر مربع