• مور پیسه کاکان(دشت لاله های واژگون)
  • مور پیسه کاکان(دشت لاله های واژگون)

مور پیسه کاکان(دشت لاله های واژگون)

نوشتن نظر


این دشت پر از لاله های واژگون در سی و پنج کیلومتری شهر یاسوج در محور اقلید قرار گرفته است.

در مسیر جاده یاسوج به یزد جاده ای بسمت آبشار مارگون و شهرستان سپیدان منشعب میگردد که پیش از رسیدن به استان فارس، از دشت مرتفعی بنام مورپیسه عبور مینماید. این دشت در اردیبهشت ماه پوشیده از گلهای لالۀ واژگون است.

مورپیسه در بهار به تماشای لاله هایی می نشیند که گلدان ها وارونه  طبیعت اند . آب در دل آن آتشدانه های سرخ ، شبنمی است .

سخاوتمندانه برساقه های سز ، دشت لاله های واژگون ، به سان قالیچه ای رنگارنگ که در دامنه رشته کوه دنا جان آدمی را به تماشا فرا می خواند . نزدیکی این دشت به دو شهر یاسوج و سی سخت ، امکان بازدید مسافران زیادی را هر ساله فراهم می کند.

با دیدن مناظر دشت لاله های واژگون زنگار دل مسافران خسته ، آهسته از وجودشان رخت بر می بندد.


نمایش بیشتر