• میدان نواونا
  • میدان نواونا

میدان نواونا

  (Navona Plazza)   

نوشتن نظر


همه میدان نوانا را به عنوان بزرگترین میدان در دنیا می شناسند چرا که تمام مولفه هایی را که یک میدان خوب باید داشته باشد مانند نقاط جذاب چون مجسمه آبی برنینی ، یکی از بازارهای عمده کریسمس در جهان ، لبها ی سرزنده که به خوبی تعریف شدن ، و انعطاف آن به طوری که در اوج تابستان و در سرمای زمستان مملو از جمعیت است را در خود جای داده است .

سه فواره باشکوه ، و کلیسا ی باروکی سنت آنجل در آگونه ، از دیگر نقاط چشمگیر میدان است که بر سر زندگی و زیبایی آن افزوده است.

این میدان روی استادیوم دومیتیان که در سال 86 میلادی توسط امپراطوری دومیتیان بنا شده بود ، ساخته شده است. به همین دلیل میدان مربع – بیضی شکل است .

جاذبه اصلی این میدان ، سه فواره باشکوه آن است . فواره مرکزی و بزرگتر فواره چهار رودخانه است. که در بین سال های 1647و 1651 ساخته شده است . طراحی اولیه اثر توسط برومینی انجام شده اما در نهایت به دست رقیبش برنینی سپرده شد.

هریک از رودخانه ها نماینده یک قاره و رودهای آن است : گنگ آسیا ، نیل آفریقا ، دانوب و ریو دلاپلاته. دو فواره دیگر نیز در انتهای شمالی و جنوبی میدان قرار دارند .

نمایش بیشتر