• ویلا بورقسه
  • ویلا بورقسه
  • ویلا بورقسه
  • ویلا بورقسه

ویلا بورقسه

  (villa borghese)   

نوشتن نظر


ویلا بورقسه (villa borghese) بزرگترین پارک عمومی در شهر رم است. از ویژگی های برجسته آن دریاچه ها ، معابد ، فواره ها و مجسمه ها و موزه های متعدد آن است . این پارک در شمال پله های اسپانیایی قرار دارد و ورودی اصلی آن در پیاتزا دل پوپولو و پورتا پینچیانا در انتها ی خیابان ونتو است . این پارک یک راه میانی دلپذیر از خیابان های پر جنب وجوش روم است.

این منطقه در قرن 16 یک تاکستان بود که در سال 1605 توسط برادرزاده پاپ پل پنجم به یک پارک تبدیل شد . طراح آن دومنیکو ساوینو دا  دومنو پلوچیانو پارک را خیلی رسمی با اشکال هندسی منظم  طراحی کرد که اولین پارک بدین شکل در رم بود .

یک ویلا به وسیله معمار فلامینو پلونزو با اصرار از طرح اولیه کلیسایی اش ، ساخته شد. در پایان قرن 18 یک دریاچه مصنوعی در وسط پارک ساخته شد . بر روی جزیره دریاچه ، یک تندیس آیونیک کوچک ساخته شد که به اسکولاپیوس خدای پزشکی و درمان اختصاص یافته بود.

در سال 1903 شهر رم ویلا بروقسه را از خانواده بروقسه خریداری کرد و به عنوان یک پارک عمومی آن را افتتاح کرد . این پارک هم اکنون با مجسمه ها ، مقبره ها و آبنما های زیبا و متعدد مساحتی 80 هکتاری را در شهر رم دربر می گیرد. پارک موزه هایی چون موزه برقسه ، هنر های معاصر ، موزه ملی اتروسک ، یک آمفی تئاتر ، یک باغ بوتانیکال را نیز در بر دارد.


نمایش بیشتر