• برج اصلی
  • برج اصلی

برج اصلی

  (Main Tower)   

نوشتن نظر


بهترین شروع برای بازدید از مکان‌های دیدنی شهر، برج اصلی فرانکفورت می باشد .

(Main Tower) برج اصلی شهر -بلندترین سکوی عمومی شهر-با چشم اندازی به ارتفاع ٢٠٠ متر، بلندترین نقطه‌ی عمومی شهر است .

بالای این برج با یک نمای خارق‌العاده از شهر رو به رو خواهید بود.


نمایش بیشتر